Ilka s.r.o., Nový Svet pri Senci - ťažba a predaj stavebného kameniva.

Kontakt

ILKA s.r.o.

455, Kráľová pri Senci 900 50
IČ: 31 445 284
DIČ: 202 113 7272
IČ DPH: SK2021137272

Prevádzka štrkovne: Nový Svet pri Senci Slovensko

tel.: 02 321 99 204, 205
tel./fax.: 02 321 99 206

Prevádzka a obchod - Ing. Andrej Kamenický tel: 0903 066 356  kamenicky.andrej@gmail.com

Výroba -   vyroba@ilka.sk

Učtáreň -  Michaela Šimunková tel: 02/321 992 04 uctaren@ilka.sk

Expedícia - tel: 02/32 199 206 vaha@ilka.sk

ILKA s.r.o.
IČ: 31 445 284
DIČ: 202 113 7272
Nový Svet pri Senci
Slovensko

tel.: 02 321 99 204, 205
fax.: 02 321 99 206
Email: ilka@ilka.sk
Web: www.ilka.sk

Mapa stránok © 2024 developed by creative solution