Ilka s.r.o., Nový Svet pri Senci - ťažba a predaj stavebného kameniva.

Služby - Predaj betónu

Spolupracujeme v místními betonárnami, kde vieme pripraviť betón podľa klasifikácie STN.

  • B20
  • doplnit

Doprava domiešavačmi a betón pumpou.

 

Staviate rodinný dom?

Vyžiadajte si cenovú ponuku na opakovanú dodávku betónových zmesí a poterov od základov, cez monolitické stropy až po záhradné úpravy (oporné múry, napojenia na cestu apod.). Overte si, že môžete stavať lacnejšie počas celej doby stavby.

ILKA s.r.o.
IČ: 31 445 284
DIČ: 202 113 7272
Nový Svet pri Senci
Slovensko

tel.: 02 321 99 204, 205
fax.: 02 321 99 206
Email: ilka@ilka.sk
Web: www.ilka.sk

Mapa stránok © 2024 developed by creative solution